Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 19/4/2024

Ονομασία A/K Κωδ. Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Ποσό επένδυσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/23
έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months – Ομολογιακό 181 65.705.763,47 6.426.338,314 10,2244 10,2551 10,2448 10,2346 10,1733 -0,015% 0,746%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 18months – Ομολογιακό 182 276.728.351,55 27.170.126,507 10,1850 10,2156 10,2054 10,1952 10,1341 0,005% 0,541%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 18months – Ομολογιακό 183 139.555.435,43 13.920.181,332 10,0254 10,0555 10,0555 10,0555 9,9753 -0,001% 0,334%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό 241 82.539.966,75 8.118.285,881 10,1672 10,1977 10,1977 10,1977 10,1164 -0,003% 0,570%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months – Ομολογιακό 242 137.768.450,98 13.762.683,790 10,0100 10,0400 10,0400 10,0400 9,9600 -0,020% 0,100%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 24months – Ομολογιακό 243 127.845.432,46 12.831.572,915 9,9633 9,9932 9,9932 9,9932 9,9135 -0,021% -0,367%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 24months – Ομολογιακό 244 7.835.414,35 784.789,023 9,9840 10,0140 10,0140 10,0140 9,9341 -0,090% -0,160%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 5.411.773,33 439.481,371 12,3140 12,3756 12,3448 12,3263 12,2524 0,014% 0,070%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό 551 9.858.929,42 987.270,196 9,9860 10,0359 10,0110 9,9960 9,9361 0,016% -0,165%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 8.282.931,87 743.974,443 11,1334 11,1891 11,1612 11,1445 11,0221 -0,331% -0,252%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό 752 54.415.596,21 3.739.428,412 14,5518 14,6246 14,5882 14,5664 14,4063 -0,507% 3,253%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό 753 22.008.157,88 994.185,951 22,1369 22,2476 22,1922 22,1590 21,9155 -0,707% 6,503%
NBG Asset Allocation Conservative – Fund of Funds Μικτό 760 299.921,29 30.000,000 9,9974 10,0474 10,0224 10,0074 9,8974 0,000% -0,026%
NBG Asset Allocation Balanced – Fund of Funds Μικτό 761 299.881,97 30.000,000 9,9961 10,0461 10,0211 10,0061 9,8961 0,000% -0,039%
NBG Asset Allocation Dynamic – Fund of Funds Μικτό 762 299.823,01 30.000,000 9,9941 10,0441 10,0191 10,0041 9,8942 -0,002% -0,059%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 25.936.065,06 2.782.123,936 9,3224 9,3690 9,3457 9,3317 9,2758 -0,034% -1,961%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 2.043.324,17 273.970,341 7,4582 7,4955 7,4768 7,4657 7,4209 0,301% 1,209%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 59.254.734,39 26.316.853,898 2,2516 2,2741 2,2685 2,2629 2,2291 1,460% 4,989%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 59.918.111,86 3.199.984,462 18,7245 18,9117 18,8649 18,8181 18,5373 0,433% 2,630%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 133.428.262,14 4.825.590,194 27,6501 27,7884 27,7192 27,6778 27,5118 -0,029% -1,000%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 101.278.465,63 16.313.784,135 6,2082 6,2703 6,2548 6,2392 6,1461 1,012% 7,273%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 42.511.680,88 5.309.409,480 8,0069 8,0469 8,0269 8,0149 7,9669 -0,028% 0,233%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 13.254.043,42 2.789.796,169 4,7509 4,7984 4,7865 4,7747 4,7034 0,143% 3,818%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 77.251.702,80 5.694.092,679 13,5670 13,6348 13,6009 13,5806 13,4992 -0,005% 0,487%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 277.095.780,72 16.073.655,404 17,2391 17,4115 17,3684 17,3253 17,1529 -0,192% 4,021%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 16.800.699,70 1.340.839,308 12,5300 12,5927 12,5613 12,5425 12,4674 -0,017% 1,339%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 1.242.008,35 417.784,182 2,9728 3,0025 2,9951 2,9877 2,9431 0,368% 2,659%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό 972 27.510.787,30 2.575.524,306 10,6816 10,7884 10,7617 10,7350 10,6282 -0,037% 0,625%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό 973 82.211.527,83 7.861.383,976 10,4576 10,5099 10,4837 10,4681 10,4053 -0,055% 0,640%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό 974 39.844.175,36 3.795.951,873 10,4965 10,5490 10,5227 10,5070 10,4440 -0,048% 0,613%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό 975 24.356.885,59 2.330.343,530 10,4521 10,5044 10,4782 10,4626 10,3998 -0,047% 0,567%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό 976 16.696.060,38 1.599.476,169 10,4385 10,4907 10,4646 10,4489 10,3863 -0,046% 0,974%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 18.240.414,42 1.730.570,555 10,5401 10,6455 10,6192 10,5928 10,4347 0,260% 2,129%