Τιμές Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΔΗΛΟΣ

Κλείσιμο της 30/11/2023

Ονομασία A/K Κωδ. Α/Κ Καθαρό Ενεργητικό Μερίδια σε κυκλοφορία Καθαρή Τιμή Ποσό επένδυσης Τιμή Εξαγοράς Απόδοση ημέρας Απόδοση από 31/12/22
έως 50χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 50χιλ. και έως 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης) άνω των 100χιλ. (ποσά σε νόμισμα της αποτίμησης)
Τιμή Διάθεσης
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months – Ομολογιακό 181 65.839.297,51 6.519.442,176 10,0989 10,1292 10,1191 10,1090 10,0484 0,056% 0,989%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 18months – Ομολογιακό 182 276.649.875,34 27.464.057,476 10,0732 10,1034 10,0933 10,0833 10,0228 0,036% 0,732%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months – Ομολογιακό 241 63.906.798,78 6.376.177,337 10,0227 10,0528 10,0528 10,0528 9,9726 0,053% 0,227%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού 550 5.388.540,44 440.730,134 12,2264 12,2875 12,2570 12,2386 12,1653 -0,020% 2,018%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - Ομολογιακό 551 10.262.970,18 1.020.474,859 10,0571 10,1074 10,0822 10,0672 10,0068 -0,024% 0,571%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF Ομολογιακό 750 15.148.095,99 1.372.381,091 11,0378 11,0930 11,0654 11,0488 10,9274 0,069% 2,546%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FOF Μικτό 752 59.046.522,27 4.280.318,645 13,7949 13,8639 13,8294 13,8087 13,6570 0,255% 5,465%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FOF Μετοχικό 753 20.044.916,14 996.087,531 20,1236 20,2242 20,1739 20,1437 19,9224 0,337% 7,669%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 782 29.549.242,79 3.220.026,224 9,1767 9,2226 9,1996 9,1859 9,1308 -0,132% 4,612%
ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 913 2.217.792,49 303.918,515 7,2973 7,3338 7,3155 7,3046 7,2608 0,254% -0,927%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 916 56.165.040,87 26.650.465,495 2,1075 2,1286 2,1233 2,1180 2,0864 -0,123% 35,994%
ΔΗΛΟΣ Μικτό-Εσωτερικού 951 57.629.439,37 3.222.543,425 17,8832 18,0620 18,0173 17,9726 17,7044 0,123% 19,976%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 952 135.443.192,72 5.031.128,757 26,9210 27,0556 26,9883 26,9479 26,7864 -0,174% 8,011%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 953 93.432.625,46 16.221.265,866 5,7599 5,8175 5,8031 5,7887 5,7023 0,322% 37,685%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND - Ομολογιακό 957 43.648.151,01 5.591.172,050 7,8066 7,8456 7,8261 7,8144 7,7676 0,083% 6,789%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - Μικτό 961 12.568.761,89 2.802.294,312 4,4852 4,5301 4,5188 4,5076 4,4403 0,116% 15,082%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ομολογιακό 962 73.958.363,43 5.520.086,717 13,3980 13,4650 13,4315 13,4114 13,3310 0,037% 3,512%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 965 236.707.675,71 14.717.547,335 16,0834 16,2442 16,2040 16,1638 16,0030 0,011% 9,967%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 970 14.937.313,13 1.206.954,959 12,3760 12,4379 12,4069 12,3884 12,3141 0,099% 6,587%
N.P. ΙNSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ 971 1.190.218,39 418.477,778 2,8442 2,8726 2,8655 2,8584 2,8158 0,120% 20,318%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές – Ομολογιακό 972 28.261.564,06 2.648.803,183 10,6696 10,7763 10,7496 10,7229 10,6163 0,141% 7,598%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 5ετές – Ομολογιακό 973 83.662.875,92 8.019.166,769 10,4329 10,4851 10,4590 10,4433 10,3807 0,156% 4,329%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME III 5ετές – Ομολογιακό 974 39.750.033,16 3.808.392,653 10,4375 10,4897 10,4636 10,4479 10,3853 0,154% 4,375%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές – Ομολογιακό 975 24.527.192,02 2.374.818,091 10,3280 10,3796 10,3538 10,3383 10,2764 0,154% 3,280%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές – Ομολογιακό 976 16.431.472,14 1.608.460,326 10,2157 10,2668 10,2412 10,2259 10,1646 0,162% 2,157%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό 991 18.283.624,00 1.803.548,413 10,1376 10,2390 10,2136 10,1883 10,0362 -0,031% 14,492%