Θεσμικοί Επενδυτές

Η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ διαχειρίζεται αποθεματικά των μεγαλύτερων Ασφαλιστικών Ταμείων της Ελλάδας και της Κύπρου. Επίσης πληθώρα Ασφαλιστικών Εταιρειών και Ιδρυμάτων έχουν εμπιστευθεί την Εταιρεία μας για την διαχείριση του ενεργητικού τους .

Τα Χαρτοφυλάκια των θεσμικών επενδυτών δομούνται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες τους.