Τιμές Μεριδίων NBG International Funds - SICAV / FCP FUNDS

Παρακαλούμε επιλέξτε το Α/Κ το οποίο επιθυμείτε να δείτε το αρχείο καθαρών τιμών των μεριδίων. Επίσης τοποθετείστε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του χρονικού διαστήματος που ενδιαφέρεστε.

Επιλέξτε Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Ημερομηνία Έναρξης


Ημερομηνία Λήξης