Τιμές NBG Funds - FCP

Κλείσιμο της 19/4/2024

NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2023
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α 803 529.948,38 543,807 974,52 974,52 974,52 -0,071% 1,696%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B 804 10.933.325,40 11.308,554 966,82 966,82 966,82 -0,070% 1,707%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 805 31.818.262,70 31.773,071 1.001,42 1.001,42 1.001,42 -0,116% 0,064%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 806 19.390.528,51 19.470,148 995,91 995,91 995,91 -0,120% -0,409%