Τιμές NBG Funds - FCP

Κλείσιμο της 15/7/2024

NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP

A/K Κωδ.
Α/Κ
Καθαρό
Ενεργητικό
Μερίδια
σε κυκλοφορία
Καθαρή
Τιμή
Τιμή
Διάθεσης
Τιμή
Εξαγοράς
Απόδοση
ημέρας
Απόδοση
από
31/12/2023
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α 803 578.701,72 586,173 987,25 987,25 987,25 -0,032% 3,024%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B 804 11.222.177,89 11.456,430 979,55 979,55 979,55 -0,032% 3,047%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 805 32.403.044,64 31.675,295 1.022,98 1.022,98 1.022,98 0,188% 2,218%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 806 19.697.771,72 19.401,151 1.015,29 1.015,29 1.015,29 0,189% 1,529%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 807 28.725.025,64 28.690,398 1.001,21 1.001,21 1.001,21 0,187% 0,121%