Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ - Γενικές Πληροφορίες

Το 1973 συγκροτείται το πρώτο Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία ΔΗΛΟΣ: Το ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Στη πορεία, η αξιοπιστία και η συνέπεια της Εταιρείας κατέκτησαν επάξια την εκτίμηση του επενδυτικού κοινού.

Σήμερα τα Α/Κ ΔΗΛΟΣ αποτελούν μία από τις πλέον ολοκληρωμένες οικογένειες Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελληνική Αγορά.

Σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται σε κάθε επενδυτικό στόχο, προσφέρουν στους μεριδιούχους τη δυνατότητα επένδυσης τόσο στην Ελληνική όσο και στις μεγαλύτερες διεθνείς αγορές μετοχών, ομολόγων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Επιπλέον η εμπειρία και η μεθοδολογία διαχείρισης υψηλών προδιαγραφών που χαρακτηρίζουν την ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ καθιστούν τα Α/Κ ΔΗΛΟΣ μία μοναδική επενδυτική πρόταση που εξασφαλίζει στους μεριδιούχους τα εξής πλεονεκτήματα:

Μεγάλο φάσμα επιλογών

Τα Α/Κ ΔΗΛΟΣ καλύπτουν όλες τις κατηγορίες επενδύσεων – Μετοχικά, Μικτά, Ομολογιακά, Διαχείρισης Διαθεσίμων και Funds of Funds – δίνοντας την δυνατότητα στο επενδυτικό κοινό να συνθέσει το προσωπικό του χαρτοφυλάκιο ανάλογα με τους επενδυτικούς του στόχους.

Ευελιξία στις επιλογές

Τα Α/Κ ΔΗΛΟΣ παρέχουν στον μεριδιούχο την ευελιξία αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου του ανάλογα με τις εξελίξεις στις αγορές, μεταφέροντας την επένδυσή του από ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε άλλο, με άμεση και απλή διαδικασία.

Εύκολη Συμμετοχή

Τα Α/Κ ΔΗΛΟΣ διατίθενται από ένα ευρύτατο Δίκτυο σ’ όλη την Ελλάδα:

  • Τo Δίκτυο Καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Άμεση Ενημέρωση

Μετά από κάθε συναλλαγή (Συμμετοχή – Εξαγορά – Ανταλλαγή) αποστέλλεται στον μεριδιούχο ενημερωτικό σημείωμα (Statement) με την ανάλυση της συναλλαγής του όπου απεικονίζεται το Α/Κ, το ποσό, ο αριθμός των μεριδίων και η τιμή του Α/Κ .

Αντίστοιχο ενημερωτικό σημείωμα (statement) αποστέλλεται και κάθε ημερολογιακό τρίμηνο με τη εικόνα του χαρτοφυλακίου του μεριδιούχου κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου. όπου απεικονίζεται ο αριθμός των μεριδίων που κατέχει ανά Α/Κ, η αξία κτήσης τους, η τιμή μεριδίου του Α/Κ, η τρέχουσα καθαρή αξία των μεριδίων ανά Α/Κ καθώς και η τρέχουσα καθαρή αξία του συνολικού του χαρτοφυλακίου.

Εκτός των παραπάνω, στο ενημερωτικό σημείωμα περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τις αποδόσεις του Α/Κ και τις προμήθειες διαχείρισης και θεματοφυλακής που επιβάρυναν το ενεργητικό του Α/Κ, σύμφωνα με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.

Οι μεριδιούχοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την πορεία της επένδυσής τους από:

  • Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων (τηλ. 210-90.07.400)
  • τα καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ σε όλη την Ελλάδα,
  • μέσω του I.V.R καλώντας στο 210-90.07.400 και πληκτρολογώντας τον αριθμό πελάτη και τον ειδικό αριθμό (PIN),
  • την ιστοσελίδα της Εταιρείας, στη διεύθυνση www.nbgam.gr, πληκτρολογώντας τον αριθμό πελάτη και τον ειδικό αριθμό (PIN).