Χαρτοφυλάκια Εντολής

Η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ έχει μακρόχρονη εμπειρία στο να προσφέρει επενδυτικές λύσεις και υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Αγορά.

Με την εμπειρία, την γνώση, τα συστήματα, τις διαδικασίες και τη συνεχή ενημέρωση, έχουμε την ικανότητα να αυξήσουμε την αξία των επενδύσεών σας.

Παρέχουμε μία ολοκληρωμένη σειρά από Υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, που περιλαμβάνουν Διακριτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (Discretionary Asset Management) και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (Advisory Asset Management).

Η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ απευθύνεται και διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια για Ιδιώτες και Θεσμικούς Επενδυτές.