Προμήθειες Συμμετοχής Εξαγοράς Sicav/FCP

ΚΩΔΙΚΟΣ Α/Κ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Α/Κ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ %
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
Α/Κ NBG International SICAV
923 NBG INCOME PLUS / A 0,00% 0,00%
924 NBG GLOBAL EQUITY / A 0,00% 0,00%
933 NBG INCOME PLUS / B 0,00% 0,00%
934 NBG GLOBAL EQUITY / B 0,00% 0,00%
940 NBG EUROPEAN ALLSTARS / A 0,00% 0,00%
941 NBG EUROPEAN ALLSTARS / B 0,00% 0,00%
NBG International Funds FCP
803 NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/Α 0,00% 0,00%
804 NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP-DYNAMIC ALLOCATION ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/B 0,00% 0,00%
805 NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1 0,00% 0,00%